Ez da saioa hasi

Eusko Jaurlaritza. Ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko orientabideak [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak prestatzeko gida. [2023] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Txantiloiak eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Zuzendaritza Proiektua egiteko gida [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendaritzagunea web gunean

61/2012 Dekretua, zuzendaria aukeratzeko prozesua

Eusko Jaurlaritza. Jokabide suizidaren prebentzioa, esku-hartzea eta posbentzioa egiteko protokoloa duen gidaliburua [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

LASTER -> Jokabide suizidaren prebentzioa, esku-hartzea eta posbentzioa egiteko protokoloa

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-sisteman ‚Äúkomunikazio sistema handigarriak edo/eta ordezkoak‚ÄĚ (KSHO) inplementatzeko protokoloa [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. Haur eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egiteko euskal estrategia 2022-2025 [2022] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Indarkeria matxistaren biktima diren haur, nerabe eta emakumeei arreta emateko ikasteentzako jarraibideak. [2022] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna

monografikoa: indarkeria matxistaren aurrean jarduteko jarraibideak

Nuria González de la Fuente. PBI · Proiektuen bidezko ikaskuntza. Familientzako informazioa. [2022] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Zer egin emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean [2022] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Etxeko indarkeriaren edo sexu-erasoen biktima izan diren emakumeentzako informazio- eta arreta-zerbitzua

Emakunde. Jaietan emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko tokiko prozesuak sustatzeko gida [2022] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. ERALDATZEN programa-kontratua, unibertsitatez kanpoko irakaskuntza ematen duten hezkuntza sailaren mendeko ikastetxe publikoentzat (2021-2024) [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Prebentzio zerbitzua. Sorkari. Hezkuntza langileen higadura konpentsatzeko zaintza tresnak [2022] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Irakasle profila [2022] Esparruak: Hezkuntza sistema

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean (2022-01-04) jarduteko protokolo orokorra. 2021-2022 ikasturtea. [2022] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Aintzat hartu beharreko neurriak

Eusko Jaurlaritza. EAE-ko ikastetxeetarako Hezkidetza-Plana egiteko gida. Ikasleak [2022] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna

dokumentua hezkidetzagunean

Eusko Jaurlaritza. EAE-ko ikastetxeetarako Hezkidetza-Plana egiteko gida. Familiak, AZL-ak eta beste hezkuntza-eragile batzuk [2022] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna

dokumentua hezkidetzagunean

Eusko Jaurlaritza. EAE-ko ikastetxeetarako Hezkidetza-Plana egiteko gida. Irakasleak [2022] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna

dokumentua hezkidetzagunean

Kanpokoa

INTEF. Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente [2022] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen proiektu digitala egiteko gida [2022] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Ikastetxearen proiektu digitala egiteko txantiloia

SELFIE

Vitoria-Gasteizko Udala. Banantze- edo dibortzio-egoeran dauden gurasoentzako gida. Nola jokatu seme-alabekin [2021] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. DBEO. Datuen babesa hezkuntza eremuan. [2021] Esparruak: Hezkuntza sistema
STEILAS. Jatorri migratzailea duten ikasleen eskola segregazioa Gasteizen [2021] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. EUSLE programaren marko kontzeptuala. 2021ko maiatza [2021] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean (2021-10-07) jarduteko protokolo orokorra. 2021-2022 ikasturtea. [2021] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Euskal Hezkuntza-Sistemaren diagnostikoa. 2021 [2021] Esparruak: Hezkuntza sistema

Euskal Hezkuntza-Sistemaren diagnostikoa. 2021. Aurkezpena

Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean (2021-08-25) jarduteko protokolo orokorra. 2021-2022 ikasturtea. [2021] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean (2021-06-11) jarduteko protokolo orokorra. 2020-2021 ikasturtea. [2021] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Asociación 22q11. Síndrome 22q11. Guía educativa. [2021] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. El entorno digital del euskera. Recomendaciones 2021-2024. [2021] Esparruak: Informazio teknologiak IKT, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. LOMLOE. Ley orgánica de modificación de la LOE. [2021] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Bizikasi. Ziberjazarpen kasuen aurrean ikastetxeetan jarduteko orientabideak. [2021] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Kanpokoa

INTEF. Plan Digital de Centro. Descripción y guía [2021] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Euskadiko Eskola Kontseilua. Eskola-zuzendaritza publikoa. Esparruak eta pertzepzioak praktikatik. [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. 1 motako diabetesa duten ikasleei eskola eremuan arreta emateko protokoloa. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzegune Nagusia. Jokabide-gainezkatzea dagoenean krisian esku hartzeko protokoloa. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Euskadiko Hezkuntza Sistema 2017-2018 / 2018-2019. Txosten exekutiboa. [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema

Txosten osoa ikusi

Berritzeguneak. Proposamen inklusiboak. Hezkuntza-Laguntza berariazko premiak dituzten ikasleekin esku-hartzea (HLBP). [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

I ERANSKINA. Ikaslearen informazioa

II. ERANSKINA. Ikasleari egokitutako plana

Lekeitioko Eskola Publikoa. TALENTUZ Lehen Hezkuntzan. [2020] Esparruak: Metodologiak praktika onak

Kanpokoa

Redecker, C. Irakasleen gaitasun digitalerako esparru europarra [2020] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Marco Europeo para la competencia digital del profesorado (DigCompEdu)

Euskadiko Eskola Kontseilua. Euskadiko Eskola Kontseiluaren udal-partaidetzaren proposamena eta prototipoa. [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema

Kanpokoa

Vitoria-Gasteizko Udala. Udalaren haur-eskolen sarearen Hezkuntza-Proiektua. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaiko arreta goiztiarreko balorazio taldearen (AGBT) jardunbide egokien gida [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa
Berritzeguneak. Irakas-digitala formazioa 2020-2021. Irakasleak konpetentzia digitaletan trebatzeko prestakuntza. A eta B modalitateak. [2020] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa: Arreta Goiztiarra Hezkuntzaren Baitan. Bigarren fasea: detekzio espezifikoa. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa

Eskalak eskuratu

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa

Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean (2020-06-24) jarduteko protokolo orokorra. 2020-2021 ikasturtea. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

2020-09-08 jarduketa-protokolo osagarria

2020-2021 ikasturtearen hasierarekin lotutako protokoloen eskema

diagramak: zer egin kontaktuak eta sintomak daudenean

Eusko Jaurlaritza. EAE-n entzumen-desgaitasuna duten ikasleentzako hezkuntza-erantzuna. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
LAPZ Eusko Jaurlaritza. Laneko arriskuen prebentziorako neurriak (2020-07-20) EAEko ikastetxeetan COVID 19rekiko esposizio arriskuaren aurrean. 2020-2021 ikasturtea. Ikastetxeen kontingentzia-planak, egoera posibleetan, ikasgeletara itzultzean. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Nola jokatu pertsona batek ikastetxean dagoela, COVID-19rekin bateragarria den sintomatoligia duenean

Berritzeguneak. Ingurune birtualeko ikas-irakaskuntza garatzeko orientabideak. [2020] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Kanpokoa

Ministerio de Educación y Formación Profesional. Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital docente. [2020] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Berritzeguneak. Hezkuntza laguntzaren berariazko premia duten ikasleen familientzako orientabideak (HLBP). [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzegune Nagusia. Alderdi sozio-emozionalak eta talde kohesioa lantzeko proposamena: ikasitakotik bideari ekiten. BH [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Berritzegune Nagusia. Alderdi sozio-emozionalak eta talde kohesioa lantzeko proposamena: ikasitakotik bideari ekiten. LH [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

EAEko Berritzeguneak. Zenbait jarduera udan egiteko. DBH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

EAEko Berritzeguneak. Zenbait jarduera udan egiteko. LH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Gipuzkoako Foru Aldundia. Violencia sexista durante la crisis sanitaria. Guía para las administraciones locales [2020] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Alarma egoerari lotutako ikasleen zehar-konpetentzien garapena. Egoeraren ezagutzatik hezkuntza esku-hartzeko bidea egiten. LH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Berritzegune Nagusia. Alarma egoerari lotutako ikasleen zehar-konpetentzien garapena. Egoeraren ezagutzatik hezkuntza esku-hartzeko bidea egiten. DBH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

LAPZ Eusko Jaurlaritza. Laneko arriskuen prebentziorako neurriak (2020-05-07) EAEko ikastetxeetan COVID 19rekiko esposizio arriskuaren aurrean. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Euskadiko Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean jarduteko protokolo orokorra 2019-2020 ikasturtearen amaieran. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Protokoloaren laburpena

Protokoloaren eskema

Kartela eskuratu

EAEko Berritzeguneak. Curriculumaren funtsezko alderdiak DBH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

EAEko Berritzeguneak. Curriculumaren funtsezko alderdiak LH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

Kanpokoa

Vitoria-Gasteizko Udala. El duelo en las ni√Īas, ni√Īos y adolescentes. [2020] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
LAPZ Eusko Jaurlaritza. SPRL-aren proposamena(v. 2020-04-13): EAEko ikastetxe publikoetan COVID-19ren eraginpean egoteko arriskua murrizteko jarraitu beharreko urratsak. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Jarduketa eta estrategia metodologiko inklusiboak [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Plana. 2019-2020 ikasturtearen amaiera. [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema

Familientzako orientabideak

HLBPak dituzten ikasleen familientzako orientabideak

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

Eusko Jaurlaritza. Familientzako gida. Hezkuntza [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuordetza. EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan eskola-jazarpen egoeretan jarduteko protokoloaren aplikazioa arautzen duten jarraibideei buruzko ebazpena. [2019] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

0 - I - II - III eranskinak osatzeko orientabideak

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Adimen gaitasun handiko ikasleei hezkuntza-arreta emateko plana 2019-2022. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Kanpokoa

Vitoria-Gasteizko Udala. Desgaitasun egoeran dauden pertsonei erreferentzia egiten dien terminologia. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa
Arabako Berritzeguneak. Curriculum-garapenerako dekretuak irakurtzeko gida. [2019] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

237/2015 dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma

236/2015 dekretua, Oinarrizko Hezk. curriculuma

127/2016 dekretua, Batxilergoko curriculuma

Eusko Jaurlaritza. Eskoletako jolastokiak eraldatzeko proiektu parte-hartzaileak egiteko gida. [2019] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Kanpokoa

Comisión Europea. La educación digital en los centros educativos en Europa (informe Eurydice). [2019] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Eskola inklusiboa garatzeko esparru-plana 2019-2022. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikasle etorri berriaren hasierako ebaluazioa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari erantzuteko plana. Plana egiteko gida [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Braille irakurketa-idazketaren irakaskuntzarako gida. Ikaskuntzen programazio didaktikorako eduki eta materialen analisia eta egituraketa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Harrera Plana. Ikasle berrien eta haien familien harrera bideratzeko jardunbideak. Ikastetxeetarako gida praktikoa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Ministerio de Igualdad. Pacto de Estado en materia de violencia de género. Texto refundido Congreso + Senado (13-05-2019) [2019] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Resumen del Pacto de Estado en materia de violencia de género

sitio web Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

Eusko Jaurlaritza. EAEko Hezkuntza-Sistema hobetzeko plana. Jarraipena 2016-2018. [2019] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. EAEko hezkuntza sistemarako II Hezkidetza-Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean 2019-2023. [2019] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea

Monografikoa zuzendari-net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Atzerritar jatorriko ikasleen eskolatzea EAEko eskola-sisteman. [2018] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Office 365 hezkuntza. Eskuliburua. [2018] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentziak lantzen. Metodologia eta ebaluazioa. [2018] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentziak lantzen. Zehar konpetentziak: metodologia eta ebaluaziorako orientabideak. [2018] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza - Osasun mentalaren elkarlanerako oinarri orokorra. [2018] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak prestatzeko gida. Haur Hezkuntza. [2018] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko zehar konpetentziak eskuratzeko prozeduren eta jarreren artxiboa. [2018] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezkuntza Euskadin. 2015-2017 txostena. [2018] Esparruak: Hezkuntza sistema
Berritzegune Nagusia. Maiatzak 17, LGTB-fobiaren aurkako eguna. ¬ęLGTB- fobiaren aurrean zer egiten duzu?¬Ľ. [2018] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Arrue ikerketa 2011-2015. EAEko ikasleen euskararen erabilera eskola gironan. Txosten exekutiboa. [2018] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Emakunde. “EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana. [2018] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Bertsio laburtua

ISEI-IVEI. HHko lehen zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeen 2016ko azterketa. [2017] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Arrue ikerketa 2011-2015. EAEko ikasleen euskararen erabilera eskola gironan. [2017] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruzko txostena egiteko orientazioak. Bigarren Hezkuntza. [2017] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
EOSLATP. Guía para la evaluación de las direcciones escolares. [2017] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

2012-05-25eko AGINDUA, ebaluazio-prozesuari buruzkoa

EOSLATP. Guía para la evaluación de la práctica docente. [2017] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Curso on line

Ikuspegi. Haur eta gazteen aniztasuna EAEn. (Oker izendatutako) bigarren belaunaldiak. [2017] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruzko txostena egiteko orientazioak. Lehen Hezkuntza. [2017] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Maiatzak 17, LGTB-fobiaren aurkako eguna. ¬ęGure ikastetxean ez dago lekurik LGTB fobiarentzat¬Ľ. [2017] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Lehen hezkuntzako curriculumeko helburu orokorretatik abiatuta, ebaluazio-erizpideak ikasmailen arabera egokitzeko proposamena. [2017] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Adoptatutako ikasleei eskola inklusiboan eman beharreko hezkuntza-erantzuna. [2017] Esparruak: Eskola inklusiboa
ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak Euskadin. 2016ko ikerketa. [2017] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Genero berdintasuna Lehen Hezkuntzan eta DBH-n Euskadin. [2017] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Euskal hezkuntza-sisteman sartzen diren irakasleentzako gida. [2017] Esparruak: Hezkuntza sistema

Kanpokoa

UE. The Digital Competence Framework for Citizens [2017] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Gaztaroko artritis idiopatikari buruzko gida laburra. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak prestatzeko gida. 2016-2017 ikasturtea. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Txantiloia eskuratu ¬ęArloaren edo irakasgaiaren urteko programazio didaktikoa¬Ľ

Txantiloia eskuratu ¬ęArazo egoera batetik abiatuta unitate didaktikoaren programazioa¬Ľ

Berritzegune Nagusia. Arazo-egoeraren ezaugarriak. Ereduak. Haur Hezkuntza. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Ereduak

Berritzegune Nagusia. Arazo-egoeraren ezaugarriak. Ereduak. Helduen Hezkuntza. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Ereduak

Berritzegune Nagusia. Arazo-egoeraren ezaugarriak. Ereduak. Oinarrizko Hezkuntza. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Ereduak

Eusko Jaurlaritza. Ikusmen desgaitasuna duten ikaskeen hezkuntza-inklusioa. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. 127/2016 dekretua, Batxilergoko curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

127/2016eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Eusko Jaurlaritza. Transexualitate-egoeran daudenei arreta integrala emateko gida. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. Sexualitatearen koloreak. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Eskolabidea. Guía para el desarrollo de proyectos locales de caminos escolares. [2016] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Diru-laguntza, laguntza, beka eta sarietan emakumeen eta gizonen berdintasunerako klausulak txertatxeko gida. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020 planaren hezkuntza eredu pedagogikoaren araberako ebaluazio sistema propioa. [2016] Esparruak: Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hizkuntza Proiektua egiteko gida. [2016] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Ildo estrategikoen garapenari lotutako araudia, planak, programak eta deialdiak. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jasarpen eta sexu-abusu egoeretarako. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Eskema zuzendari.net web gunean

Gipuzkoako Berritzeguneak. XXI. gizaldirako irakaskuntza. Ikaskuntza kooperatiboa. IK/KI programa Gipuzkoan. [2016] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan genero-indarkeriaren prebenzioarako esku-liburua. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Elkarbizitza Plana egiteko gida. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Emakundes. Emakumeen genitalen mutilazioari aurrea hartzea hezkuntza esparruan. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeei zuzendutako protokoloa, ikasle transei edo genero portaera ez normatiboa dutenei eta haien familiei laguntzeko. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. EAEko Hezkuntza-Sistema hobetzeko plana. Bikaintasunerantz ekitatean oinarrituta. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema

Planaren eskema

Planaren aurkezpen laburra

Berritzegune Nagusia. Hezkidetza ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezkuntza Euskadin. 2013-2015 txostena. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. 237/2015 dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Abenduaren 22ko 237/2015 Dekretuaren Eranskina (word formatoan)

Eusko Jaurlaritza. 236/2015 dekretua, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Eusko Jaurlaritza. Ikasle etorkinentzako hezkuntza-arretarako II plana, eskola-eredu inklusibo eta kulturartekoaren esparruan 2016-2020. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
ISEI-IVEI. Hezkuntza bikaintasunerantz. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza

Hezkuntza hobetzeko planaren aurkezpena

ISEI-IVEI eta EHU-UPV. Eskolaren eraginkortasuna Euskadiko ikastetxeetan. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Osasun larrialdiak eskolan. Ikastetxeetarako gida. [2015] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Bizimodu osasuntsua Osasun Sailaren web gunean

Berritzegune Nagusia. Ez ikusiarena egin. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. [2015] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa: Arreta Goiztiarra hezkuntza baitan. Arreta Goiztiarreko Marko-plana. [2015] Esparruak: Eskola inklusiboa

Eskalak eskuratu

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa

Kanpokoa

Kampylis, P. Aro digitalean ikaskuntza eraginkorra sustatzen. Europako markoa arlo digitalean gai diren hezkuntza erakundeentzat [2015] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Marco Europeo para la competencia digital del profesorado (DigCompEdu)

ISEI-IVEI. HHko lehen zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeen 2014ko azterketa. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Berritzegune Nagusia. Irakasleen konpetentzia digitala. [2015] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Mapa | Irakasleen konpetentzia digitala

Vitoria-Gasteizko Udala. Gatazkak era baketsuan konpontzea. Hezitzaileentzako baliabide eta esperientzia praktikoen gidaliburua. [2015] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2015-2016. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza eskubidea bermatzeko programa. Eskolagabetzea eta eskola-absentismoa erauztea Bizkaiko Lurraldean. [2015] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Ana M. García de Motiloa. Ospitalerako ipuinak. [2015] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza

Ipuin bilduma dropbox-en

Berritzegune Nagusia. Unitate didaktikoak egitea eta ebaluaztea hezkuntza esparru berrian. [2015] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Kanpokoa

Ministerio de Educación. Las relaciones entre familia y escuela. Expreiencias y buenas prácticas [2015] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

Ministerio de Educaci√≥n. Programa hispano-marroqu√≠ de ense√Īanza de lengua √°rabe y cultura marroqu√≠. [2015] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Emakunde. Kirolean emakumeen kontrako sexu-jazarpena eta abusuak prebenitzeko gida. [2015] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Ministerio de Educación. Las relaciones entre familia y escuela. Experiencias y buenas práctica. XXIII Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Eskola jazarpen kasuetan ikastetxeetan jarduteko gida. [2015] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzaren datuak Euskadin 2013-2014. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
UNESCO. Hezkuntza berraztertzea: mundu osoko ongia lortzeko bidea? [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
BOE. Relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. [2015] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Ebaluazioa eta hobekuntza, Kurrikulumaren garapena

Kanpokoa

Ministerio de Educación. Relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. [2015] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Kanpokoa

Ministerio de Educación. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. [2015] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Adi-Adian Hezkuntza moduloa. [2014] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Adi-Adian Hezkuntza moduloa. Gida didaktikoa. [2014] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
ISEI-IVEI. HHko lehen zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeen azterketa eta balorazioa. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
EHU. Ezgaitasunak dituzten ikasleen arreta UPV/EHU. [2014] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
ISEI-IVEI. Hezkuntza marko hirueledunaren esperimentazio prozesuaren ebaluazioa. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Genero-desberdintasuna eta sexismoa gizarte-sareetan. [2014] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Matematikarako gaitasuna. Hobekuntza proposamenak. [2014] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Curriculuma aberastea [2014] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoa. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema, Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezkuntza Euskadin. 2012-2013 txostena. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Hasierako plangintza. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema, Kurrikulumaren garapena

Kanpokoa

Ministerio de Educación. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. [2014] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indakeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana. [2014] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Prest Gara. Ikasten duen komunitatea. Hezkutza Sailburuordetzaren prestakuntza plana. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema
Consejo Escolar de Euskadi. Ley Org√°nica para la mejora de la calidad educativa | LOMCE. Texto integrado en la LOE actualizada a 4-12-2013. [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema

Presentación del texto integrado de la disposición

Berritzegune Nagusia. Programazio didaktikoen elaborazioa. [2013] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Ikasleak hiztun. 2011ko Arrue proiektua. [2013] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Euskara EAEn: gaitasuna, erabilera eta iritzia. [2013] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Euskadi eta drogak 2012. [2013] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak Lehen Hezkuntzan eta DBHn. 2012ko ikerketa. [2013] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua egiteko gida. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun Segurua Familietan Bilduma. Gurpil gainean borobil-borobil: bizikleta segurtasunez erabiltzeko familia-gida. [2013] Esparruak: Beste batzuk
ISEI-IVEI. Balio erantsi handiko ikastetxeen ezaugarriak eta jardunbide egokiak. [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak prestatzeko orientabideak. Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. [2013] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Txantiloia eskuratu

Berritzeguneak. Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. Batxilergoa. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzeguneak. Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzeguneak. Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. Haur eta Lehen Hezkuntza. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzegune Nagusia. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Hobekuntza proposamenak. [2013] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. Irakurketa lantzeko orientabideak. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. [2013] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

CDa eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Irakurketa lantzeko orientabideak. Lehen Hezkuntza. [2013] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

CDa eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Nerabeen sexualitatea Euskal Autonomi Erkidegoan. [2013] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. 2013-2016ko bake eta bizikidetza plana. Gizartea elkartzea helburu. Proposamena. [2013] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
EAEko Hizkuntza ikuskaritza. Antolakuntza eta Jarduera Araudia [AJA] egiteko eredua. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza egitasmoak. Hezkuntza Zerbitzuei aurkezpen-ekitaldia [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema
Euskadiko Eskola Kontseilua. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2010-2012. [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema
Berritzeguneak. Hezkuntza orientabideak. Adimen gaitasun handiko ikasleak. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Irakas-praktikaren hobekuntza. Autoebaluazio esperientzia. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Berritzeguneak. Adimen gaitasun handiko ikasleak. Jarduera plana. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Azterkosta. Gida diokotomikoa. [2012] Esparruak: Ingurumen hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Ibaialde. Gida diokotomikoa. [2012] Esparruak: Ingurumen hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-indartzeko banakako plana (HIBP) egiteko orientabideak. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

CD-a eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Bizikidetza eta bakerako hezkuntza EAEko ikastetxeetan. [2012] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Zuzendaritza Proiektua egiteko gida. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

61/2012 Dekretua, zuzendaria aukeratzeko prozesua

Eusko Jaurlaritza. Ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko plana 2012-2015. [2012] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

Emakunde. Desgaitasuna duten Europar Batasuneko emakumeen eta nesken II manifestua. [2012] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Eskola inklusiboaren esparruan aniztasunari erantzuteko plan estrategikoa 2012-2016. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Urteko Plana eta Urteko Memoria egiteko gida. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Emakumeen kontrako indarkeria matxista EAEn: pertzepzioa, eragina eta segurtasuna. [2012] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Matematikarako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Ikasten ikasteko konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Giza- eta arte-kulturarako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Informazioa tratatzeko eta teknología digitala erabiltzeko konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun segururako hezkuntza: tutoretzarako aukera. [2012] Esparruak: Beste batzuk
Eusko Jaurlaritza. Genero indarkeriaren biktima diren emakumeak. Bizipenak eta eskariak. [2012] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Kanpokoa

UNESCO. Lucha contra la exclusión en la educación. Guía de evaluación de los sistemas educativos rumbo a sociedades más inclusivas y justas. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa
Berritzegune Nagusia. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa. Arabako lurraldean eskolagabetzea eta eskola-absentismoa erauztea. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Euskadiko Eskola Kontseilua. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2008-2010. [2012] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Ikas Elika. Elikagaien segurtasunerako. [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Berritzegune Nagusia. Hezkuntza sareak Euskal Hezkuntza Sisteman. [2011] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Marko Hirueledunaren esperimentazio prozesua. [2011] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Osakidetza. GIB/HIESA-ren, sexu bidez transmititutako infekzioen eta nahi gabeko haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gidaliburua. [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. 2011-06-11ko Agindua. Hezkuntzan lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Ana M. García de Motiloa. Bost papagai. Ospitalerako ipuinak. [2011] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
Batzuk. Egokitzen. Dibortzio egoeren aurrean eskolan beharrezkoak diren jardunbide egokien eskuliburua. [2011] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetako Teknologia-heldutasunaren Eredua eta Adierazleen eta ebidentzien taula. [2011] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

174/2012 Dekretua eta ¬ęIkastetxeetako Teknologia-Heldutasunaren Eredua¬Ľrekin erlazionatutako legeria

Nortasun korporatiboaren eskuliburua

Osakidetza. GIB/HIESA-ren, sexu bidez transmititutako infekzioen eta nahi gabeko haurdunaldiaren prebentzioa. Gazteentzako gida. [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Laneko gatazka badut. Zer egin behar dut? [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Elkarbizitza behatokia sortzeko eta urteko elkarbizitza plana egiteko gida. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

CD-a eskuratu

EMICI. Ziberbullying kasuetan ikastetxeetan jarduteko protokoloa. [2011] Esparruak: Informazio teknologiak IKT, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Lehentasunezko jarduera eremuak 2011-2014 [2011] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Bikoteka irakurtzen. Berdinen arteko tutoretza-programa, ikasle eta familiekin irakurtzeko gaitasuna hobetzeko. [2011] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Teknologia ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Plastika eta Ikus-Hezkuntza ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Musika ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Gorputz Hezkuntza ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Matematika ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena, Zientzia hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Natur Zientziak ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena, Zientzia hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Atzerriko Hizkuntza ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Euskara eta Literatura ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Berritzegunea G01. Ikastetxearen Curriculum Proiektua (ICP) egiteko eta birmoldatzeko gida. [2011] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Kanpokoa

Emakunde. Sexu-jazarpenari eta jazarpen sexistari aurre egiteko protokoloa. [2011] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Sexu erasoak. Nola bizitzen diren, nola ulertzen diren, eta nolako arreta ematen zaien. [2011] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnean jarduteko gida. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Petrirena, Patxi. Hizkuntza Prestakuntza [23]. Estilo-liburuaren 7. atala. Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak [2011] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Zer egin zorriak edo bartzak daudenean? [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. "Diabetesa" duten haurrekin jarduteko oinarrizko arauak. [2011] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Euskadi eta drogak 2010. [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Etxebarria, Jose Ramón. Hizkuntza Prestakuntza [22]. Estilo-liburuaren 6. atala. Zientzia eta teknikako euskara arautzeko gomendioak. [2011] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun Segurua Familietan Bilduma. Mikelatsen helburua: mugikortasun segurua. [2010] Esparruak: Beste batzuk
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun Segurua Familietan Bilduma. Mikel eta Sara: lehenengo-lehenengoa, mugikortasun segurua. [2010] Esparruak: Beste batzuk
Eusko Jaurlaritza. Irakasleak eta irakurketaren irakaskuntza. Jardunbide egokien gidaliburua. [2010] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Aurkezpena

Haurreskolak Patzuergoa. Printzipio orokorrak eta erabaki metodologikoak. Helburu orokorrak eta lanerako edukiak. [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa [e-dossier]. [2010] Esparruak: Ebaluazioa eta hobekuntza
Batzuk. Arreta goiztiarreko eredua Euskal Autonomia Erkidegorako. [2010] Esparruak: Eskola inklusiboa
ISEI-IVEI. Hizkuntzen ebaluazioa Europako erreferentzi markoan [e-dossier]. [2010] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Plangintza eskola eremuan. [2010] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Planifikazio-dokumentuen artikulazioa ikastetxean

BAKEAZ. Marka uzten diguten istorioak. [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Bizikidetasun demokratikoa eta indarkeria desligitimatzea. Euskal Plana Birformulatzea 2008-2011. [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Bakerako urratsak. [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Kanpokoa

Ararteko. Eskubideen uhartea. [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Beste argitalpen batzuk ararteko.net web gunean

Haurreskolak Patzuergoa. Hezkuntza premia bereziak Haurreskolak Patzuergoan. [2010] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Baliabide gida, sexu-esplotazioarako gizakiak salerosteari buruz. Profesionalak eta herritarrak. [2010] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Haurreskolak Patzuergoa. Hezkuntza proiektua. [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Guía de buenas prácticas en las relaciones entre familias inmigrantes y escuela. [2010] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Baliabide gida, sexu-esplotazioarako gizakiak salerosteari buruz. Nortzuk izan daitezkeen biktimak. [2010] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Kanpokoa

Emakunde. EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako V. Plana. [2010] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. 23/2009 dekretua. Batxilergorako dekretu curricularrak EAEn. Testu bategina. [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

2013-10-24ko aldaketak

Batxilergoko aukerako ikasgaiak

Eusko Jaurlaritza. 175/2007 Dekretua. Lehen Hezkuntzarako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako dekretu curricularrak EAEn. Testu bategina. [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. 12/2009 Dekretua. Haur Hezkuntzarako dekretu curricularrak EAEn. Testu bategina. [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Jolas gaitezen [2010] Esparruak: Eskola inklusiboa

CDa eskuratu

Berritzegune Nagusia. Elkarbizitza-plana egiteko eredua eta orientabideak [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Gómez, Oskar. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [24]. "Web Orriak Sortzen Nvu/KompoZer Erabiliz". [2010] Esparruak: Informazio teknologiak IKT, Euskal materialgintza
Herraiz, Aitor. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [23]. "Elektrizitatea ulertzeko ariketak". [2010] Esparruak: Euskal materialgintza
Dudagoitia, Roberto. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [22]. "Materialen propietateak neurtzeko saiakuntzak". [2010] Esparruak: Euskal materialgintza
Arronategi, Nagore. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [21]. "SPOTSTOP Publizitatearen mintzaira". [2010] Esparruak: Euskal materialgintza
Idoiagabeitia, Aitor. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [20]. "Makinak: elementuak eta sistemak". [2010] Esparruak: Euskal materialgintza
Euskadiko Eskola Kontseilua. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2006-2008. [2010] Esparruak: Hezkuntza sistema
Pedrosa, Dami√°n. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [19]. "Marxen filosofia". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [18]. "Geometria deskribatzailea. Ariketak". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
√Ālvarez, Victoria. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [17]. "Descartes eta arrazoi modernoa". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Irizar, José. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [16]. "Antzinako Egipto eta Mesopotamia". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Leturiondo, Ramón. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [15]. "Euskal artea aztergai (Zenbait ibilbideren proposamena)". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Olaziregi, Bego√Īa. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [13]. "Filosofia: 5 filosofo. Platon, Tomas Akinokoa, Kant, Nietzsche, Wittgenstein". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Garc√≠a, M¬™ Jes√ļs. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [12]. "Bolumena". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Axpe, Gema. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [11]. "Ekonomia-politika. Merkataritza saila eta marketina". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad y Política Social. Criterios generales de actuación frente a la gripe pandémica A (H1N1) en el ámbito escolar. [2009] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Urrutia, Peru. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [10]. "Logika sinbolikoa". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Idoiagabeitia, Alex. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [9]. "Motorrak". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Enfedaque, Julian. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [8]. "XIX. eta XX. mendeetako gizarte-filosofia: liberalismoa, marxismoa eta komunismoa". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Go√Īi, Elias. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [7]. "Filosofiaren historia". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [17]. "Datu-Baseak". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Erauzkin, Leire . Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [16]. "Aurrekontuak eta hornikuntza ostararitzako enpresetan". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Consejo Escolar de Euskadi. Euskadiko ikastetxe publikoetako zuzendaritzari buruzko azterlan berria. [2009] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Aurkezpena

ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak Euskadin. 2009ko ikerketa. [2009] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Euskal eskola inklusiboa garatzeko ekintza plana. [2009] Esparruak: Eskola inklusiboa

¬ęEskola inklusiboak: eskolak denontzat dira¬Ľ

¬ęAntolaketa eta metodologia inklusiboa¬Ľ

Modelos de atención a la diversidad

Eusko Jaurlaritza. Ikasleen eskola giroko hizkuntza erabileraren azterketa. [2009] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
ISEI-IVEI. Balio erantsi handiko ikastetxeen ezaugarriak eta jardunbide egokiak. [2009] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Ikasle ijitoen eskolaratzea. [2009] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

CDa eskuratu

Berritzegune Nagusia. Matematikarako gaitasuna DBHn. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Matematikarako gaitasuna DBHn. Sekuentzia didaktikoak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna DBHn. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna DBHn. Sekuentzia didaktikoak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Zientzia-, teknologia-eta osasun kulturarako gaitasuna DBHn. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Zientzia-, teknologia-eta osasun kulturarako gaitasuna DBHn. Sekuentzia didaktikoak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Alberdi, Andrés. Hizkuntza Prestakutza [18]. Estilo-liburuaren 5. atala. ESTANDARIZATU GABEKO SOLASAK nola eman ikasliburuetan. [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
González, Mª Itziar. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [15]. "Enpresa txikiaren kudeaketa: lana, zerga sistema eta administrazioa". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak lehen hezkuntzan. Sekuentzia didaktikoak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak Lehen Hezkuntzan. Material didaktikoa - Proiektuak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak lehen hezkuntzan. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Oinarrizko hezkuntza-konpetentziak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta bete-beharrei buruzko 201/2008 DEKRETUA aplikatzeko gida. [2009] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Eskema zuzendari.net web gunean

Emakunde. Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. Akordioa [2009] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Etxeberria, I√Īigo. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [6]. "Sexismoa maitagarrien ipuinetan". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Agirrebeitia, Gloria. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [5]. "Oinarrizko mekanika. mugimenduen transmisioa, makina arruntak eta mekanismoak". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Urretabizkaia, Kristina. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [4]. "Arte-marrazketa". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Otxoa de Bakedano, Miren. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [3]. "Energia-baliabideak". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Achalandabaso, Rosario. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [2]. "Mikroekonomiaren oinarriak". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Elkarbizitza behatokia sortzeko eta urteko elkarbizitza plana egiteko gida. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

CDa eskuratu

Ortega, Rosa. Tutoretza bigarren hezkuntzan. [2008] Esparruak: Tutoretza orientabidea

CDa eskuratu

ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak euskadin. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Angulo, Araceli. Tutoretza lehen hezkuntzan. [2008] Esparruak: Tutoretza orientabidea

CDa eskuratu

Landa Xabier, Olaizola Eusebio. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [14]. "Fabrikazio mekanika. Material osagarria. I. Oinarrizko matematika ariketak mekanikaren munduan. II. Mekanikako oinarrizko teknologia". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko hezkuntzarako tutoretza plana egiteko orientabideak. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 3. mailak. [2008] Esparruak: Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Eskola 2.0. Irakasle eta ikasleentzako gaitasun mapak. Esparru teorikoa. [2008] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Eskola 2.0. IKT prestakuntza mapa

Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko hezkuntzarako tutoretza plana egiteko orientabideak. Lehen hezkuntzako 1. zikloa. [2008] Esparruak: Tutoretza orientabidea
Otermin A., Pascual M. . Natur zientziak. LHko 3. zikloa eta DBHko 1. zikloa. [2008] Esparruak: Zientzia hezkuntza

CD-a eskuratu

ISEI-IVEI. Europaren dimentsioa hezkuntzan [e-dossier]. [2008] Esparruak: Europar dimentsioa

Kanpokoa

Gipuzkoako Foru Aldundia. Gipuzkoan emozioak: ezagutu, ikasi, landu, bizi. ADIMEN EMOZIONALA. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun segururako hezkuntza. Konpetentzien gida. [2008] Esparruak: Beste batzuk

Kanpokoa

Emakunde. Euskararen erabilera ez sexista. [2008] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Adoptia 3. Gu√≠a para ni√Īos adoptados y ni√Īas adoptadas. [2008] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Guía para la elaboración o remodelación del Proyecto Curricular de Centro [2008] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Kanpokoa

Emakunde. Guía de lenguaje para el ámbito educativo. [2008] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak EAEko hezkuntza sisteman. [2008] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Mujika, Alfontso. Hizkuntza Prestakuntza [17]. Estilo-liburuaren 4. atala. LETRA LARRIAK erabiltzeko irizpideak. [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Larra√Īaga, Xabier. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [1]. "Arte Klasikoa. Grezia eta Erroma (iruzkigintzarako testuak)". [2007] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko konpetentziak. 175/2007 Dekretuaren III eranskina. [2007] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Terce√Īo, M¬™ Auxi. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [13]. "Lan prestakuntza eta orientabidea, lan zuzenbidea". [2007] Esparruak: Euskal materialgintza
ISEI-IVEI. Eskola uztea DBHko bigarren zikloan. [2007] Esparruak: Eskola inklusiboa
ISEI-IVEI. Ikasle etorkinak [e-dossier]. [2007] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
ISEI-IVEI. Ikasle hirueledunak bigarren hezkuntzan, egoera berri bat. [2007] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
ISEI-IVEI. Euskara eta Europako markoa [e-dossier]. [2007] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Internality. Mapa visual de la web 2.0. [2007] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Bakearen eta Giza Eskubideen Hezkuntzako Euskal Plana 2008-2011. [2007] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Socratesetik etengabeko ikaskuntza programara 2000-2007. [2007] Esparruak: Europar dimentsioa
Eusko Jaurlaritza. Euskal Hezkuntza Sistemaren antolakuntza eta ezaugarriak. [2007] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2007-2010. [2007] Esparruak: Hezkuntza sistema
Gobierno Vasco. Plan para la extensión de las Comunidades de Aprendizaje dialógicas y del Aprendizaje Dialógico. [2007] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Ikasle etorkinak. Familiei informazioa helarazteko ikastetxeentzat dokumentazio lagungarria. [2007] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnean jarduteko gida. [2007] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxe publikoetako langileenganako eraso kasuetan jarduteko gida. [2007] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Kulturartekotasunerako eta etorri berrien inklusiorako programa. [2007] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Hizkuntzak irakatsi eta ikasteko markoa EAEn. [2007] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Etorkinentzako informazioa EAEko hezkuntza sistemari buruz. [2007] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Ingelesez

Frantsesez

Portugesez

Errusieraz

Euskadiko Eskola Kontseilua. Hizkuntz ereduei buruzko Euskadiko Eskola Kontseiluaren akordioa. [2007] Esparruak: Hezkuntza sistema
ISEI-IVEI. Tratu txarra berdinen artean. Bullying-a Euskadin. Bigarren Hezkuntza. [2006] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Bide-hezkuntza lehenengo urteetan. [2006] Esparruak: Beste batzuk
ISEI-IVEI. Tratu txarra berdinen artean. Bullying-a Euskadin. Lehen Hezkuntza. [2006] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Ume gorra eskolatzeri buruzko galde-erantzunak. [2006] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza lan-ingurunean lehen laguntza. [2006] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Zirkularra: osasun arreta berezia eskola orduetan. [2006]

Eusko Jaurlaritza. Osasun-arazoei nola egin aurre eskolan: larrialdiak eta arazo bereziak eskolan. Laguntza-materiala. [2006] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Zirkularra: osasun arreta berezia eskola orduetan. [2006]

Eusko Jaurlaritza. Hizkuntzaren eta komunikazioaren garapena esku hartzeko eredu inklusiboaren barruan. [2006] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
ISEI-IVEI. Evaluación de la Educación Primaria 2004. [2006] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza

Kanpokoa

Eudel. Etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko tokiko protokoloak eta neurriak hartzeko jarraibide-gida. [2006] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Adoptia 2. Guía de postadopción para profesionales de la educación y agentes sociales. [2006] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

Emakunde. Emakumeen kontrako tratu txarren eta sexu-indarkeriaren aurrean jarduteko gizarte zerbitzuetako profesionalentzako gida. [2006] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Derrigorrezko Eskolaldirako Euskal Curriculuma. Euskal Curriculuma baloratzeko eta hobetzeko proposamena. [2006] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 3. AFN-H sindromea duten ikasleekin jarduteko gida. [2006] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 2. Minbizia duten haurrak heztea. [2005] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Hezkuntza premia bereziak lehen hezkuntzan euskal sistemaren erantzuna. [2005] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Adoptia 1. Guía de postadopción para familias. [2005] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
T. Booth, M. Ainscow. Hezkuntza inklusiboa ebaluatzeko eta hobetzeko gida. [2005] Esparruak: Eskola inklusiboa

Primeras experiencias de uso de la Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva

Batzuk. Hizkuntza Prestakuntza [13]. Estilo-liburuaren 3. atala. ONOMASTIKA irizpideak. [2005] Esparruak: Euskal materialgintza
Garzia, Juan. Hizkuntza Prestakuntza [12]. Estilo-liburuaren 2. atala. KALKO OKERRAK. [2005] Esparruak: Euskal materialgintza
Zubimendi, Joxe Ram√≥n. Hizkuntza Prestakuntza [10]. Estilo-liburuaren 1. atala. ORTOTIPOGRAF√ćA. [2004] Esparruak: Euskal materialgintza
Llorente, Bego√Īa. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [12]. "Jolasaren oinarri teorikoak eta umeen jolasak". [2004] Esparruak: Euskal materialgintza
Campo, Alejandro. Zuzendari bila [2004] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Hizkuntzen aprendizaia euskal hezkuntza sisteman. Lehen Hezkuntza. [2004] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
ISEI-IVEI. IKT-en integrazioa DBH-ko ikastetxeetan. [2004] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 1. Glutenik gabeko menualk egiteko gida. [2004] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
Anaut, L. Amara Berri sistema. [2004] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Zubirik Zubi. Escolarización del alumnado Inmigrante. Unidades didácticas de EL2 basadas en contenidos curriculares de la ESO [2004] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

CDa eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Zubirik Zubi. Ikasle etorkinen eskolatzea. Lehen Hezkuntzarako materialak. [2004] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

CDa eskuratu

Kanpokoa

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Guía didáctica del Portfolio europeo de las lenguas para Educación Secundaria. [2004] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Bizikidetza eta bakearen aldeko heziketa EAEko ikastetxeetan. [2004] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Zubirik Zubi. Ikasle etorkinen eskolatzea. Lukene, sugegorri txirene. [2004] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

CDa eskuratu

Kanpokoa

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Nere lehen portfolioa. 3-7 urte. Gida didaktikoa. [2004] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. EAEko hezkuntza ez formalaren esparruan bizikidetza eta bakerako hezkuntza. [2004] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Bizikidetasuna Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetan. Kasuak aztertzea. [2004] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Ortega, Ima. Ikasle etorkinentzat harrera plana egiteko orientabideak. [2004] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
R. Jares, Xes√ļs. Educar para la paz en tiempos dif√≠ciles. [2004] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Euskadiko Eskola Kontseilua. ¬ęKalitatezko hezkuntza denentzat eta denen artean¬Ľ dokumentuari buruzko txostena. [2004] Esparruak: Hezkuntza sistema

Kanpokoa

UNESCO. Temario abierto sobre educación inclusiva [2004] Esparruak: Eskola inklusiboa

Kanpokoa

David Little y Radka Perclová. El portfolio europeo de las lenguas. Guía para profesores y formadores de profesores. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa. Eskolagabetzea eta eskolara ez agertzea ezabatzea Bizkaian. [2003] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Eskolagabetzearen eta eskolara ez agertzaren kasuan jarduketarako protokoloa

Eusko Jaurlaritza. BHINEBI. content based approach to teaching and learning English | Secundary 1 to 4. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download CD

Eusko Jaurlaritza. INEBI. Content based approach to teaching and learning English | Primary 4 to 6. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download ¬ę4¬Ľ

Download ¬ę5¬Ľ

Download ¬ę6¬Ľ

Eusko Jaurlaritza. INEBI. Content based approach to teaching and learning English | Primary 1 to 3. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download ¬ę1¬Ľ

Download ¬ę2¬Ľ

Download ¬ę3¬Ľ

Silloniz Ozamiz, Itziar. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [11]. "Komunitate-garapena". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [10]. "Biltegiratze-lanak". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Anasagasti, Antton. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [9]. "Taldeko gorputz- eta kirol-ekintzak". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Del R√≠o, Jes√ļs. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [8]. "Esku-hartze komunitarioen metodologia". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Del R√≠o, Jes√ļs. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [7]. "Farmazia- eta parafarmazia-produktuen prestaketa". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Benítez, Mª Teresa. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [6]. "Laborategiaren antolamendua eta kudeaketa". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Eskola-jantokien kudeaketarako osasun gida. [2003] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [5]. "Analisi kimiko eta tresna bidezkoa". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2003-2006. [2003] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. H.p.b.-ei erantzuna guztientzako euskal eskolan. Guztientzako Eskola Biltzarreko aktak. [2003] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak

Kanpokoa

Emakunde. Zer egin etxeko tratu txarren eta sexu-erazoen aurrean? [2003] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikasle etorkinak artatzeko programa, Inmigrazioaren Euskal planaren barnean. [2003] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. DIP, DIP, DIP. Early start to English. Pre-primary | 5 years old. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download ¬ęCD5 units¬Ľ

Download ¬ęCD5 audio¬Ľ

Download ¬ęCD5 video¬Ľ

Eusko Jaurlaritza. Afektua eta hezkidetza Lehen Hezkuntzan. [2003] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Gobierno Vasco. Educación para la convivencia y la paz en los centros de la CAPV. [2003] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Rul, J. eta Zaitegi, N. Ikastetxearen autoebaluazioa. [2003] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Ebaluazioa eta hobekuntza
ISEI-IVEI. Kulturarteko hezkuntza. Eskolan aniztasun etniko eta kulturalari hezkuntz erantzuna emateko orientabideak. [2003] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. DIP, DIP, DIP. Early start to English. Pre-primary | 4 years old. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download ¬ęCD5 units¬Ľ

Download ¬ęCD5 audio¬Ľ

Download ¬ęCD5 video¬Ľ

Eusko Jaurlaritza. Haur hezkuntza gelarako proposamenak. 3-6 urte. [2003] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Haur hezkuntzarako ikastetxe curriculum proiektuak. 0-3 urte. [2003] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Consejo Escolar de Euskadi. Inmigración y educación. La intervención de la comunidad educativa. [2003] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

Eurydice. Competencias clave. [2002] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Garizurieta, Margarita. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [4]. "Kultur animazioa. Gizarte eta kultur animazioa". [2002] Esparruak: Euskal materialgintza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [3]. "Giza baliabideak. Administrazioa eta finantzak goi mailako heziketa zikloa". [2002] Esparruak: Euskal materialgintza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [2]. "Finantza kudeaketa. Administrazioa eta finantzak goi mailako heziketa zikloa". [2002] Esparruak: Euskal materialgintza
Europako Kontseilua. Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzi Marko Bateratua. [2002] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Bizkaiko Hezkuntza Ordezkaritzako Zerbitzu Medikoa. Hezkuntza Bereziko Espezialisteen kolektiboak duen arrisku muskulu eskeletikoaren ebaluazioa. [2002] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
National Autistic Society. Autismoa. Zure seme edo alabari nola lagundu. [2002] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
National Autistic Society. Asperger sindromea. Ikasgelan lantzeko estrategia praktikoak. Irakaslearen gida. [2002] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezkuntzaren kalitate-legereako oinarri dokumentuari buruzko txostena. [2002] Esparruak: Hezkuntza sistema
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezitzaileak XXI mendeko gizartean. [2002] Esparruak: Hezkuntza sistema
Consejo Escolar de Euskadi. EAEko ikastetxe publikoetako Zuzendaritzari buruzko jardunaldiak. [2001] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [1]. "Prototipo elektronikoen garapena eta eraikuntza". [2001] Esparruak: Euskal materialgintza
Ararteko. Responsabilidad penal de los menores: una respuesta desde los derechos humanos. [2001] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Consejo Escolar de Euskadi. EAEko ikastetxe publikoetako Zuzendaritzari buruzko azterlana. [2000] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2000-2003. [2000] Esparruak: Hezkuntza sistema
Europako Kontseilua. Hizkuntzen portfolio europarra. [2000] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
CEI-IDC. Laguntza orokortuak behar dituzten ikasleentzako ikasgela egonkorrak DBH-ko ikastetxeetan. Funtzionamendurako orientabideak. [2000] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Aniztasunaren trataera. EAEtik egindako hausnarketak. [2000] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
CEI-IDC. Zeinu-Lengoaia eskuliburua. Lehen Hezkuntza. Lehen zikloa. [1999] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Zeinu-Lengoaia eskuliburua. Haur Hezkuntza. Lehen zikloa. [1999] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Autonomia eta partaidetza. [1999] Esparruak: Hezkuntza sistema
CEI-IDC. Garapenaren nahaste orokortuak dituzten ikasleentzako gela egonkorren funtzionamendurako orientabideak. [1998] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. El tratamiento de la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. [1998] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Gramatika gaitasuna lantzen. [1998] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
CEI-IDC. Lehen Hezkuntzan aniztasunaren trataerarari heltzeko orientabideak. [1998] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza premia bereziari buruzko araudia Euskal Autonomi Erkidegoan. [1998] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Entzumen eta Hizkuntzako gelak. Antolakuntza eta funtzionamendurako orientabideak. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Hasierako ebaluazioa Zereginen Ikaskuntzarako Geletan. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Elebitasuna eta hezkuntza premia bereziak. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Gasteizko PAT-COP. Hpb-ak heldutasunerako igarobidearen plangintza. Igarobiderako norbanako plana osatzeko gida. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Hpb-ak dituzten gazteen bizitza aktiborako transizioa: zereginen ikaskuntzarako programaren curriculum-esparrua. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Ikaskuntza komunitateak EAEn. [1997] Esparruak: Metodologiak praktika onak
CEI-IDC. Down sindromea: hezkuntza premiak eta lengoaiaren garapena. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak

Kanpokoa

Emakunde. Ikastetxearen Hezkuntza eta Curriculum Proiektuak egiteko baliabideak. II tomoa. [1997] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Hezkuntza Ikuskaritza. Antolakuntza eta Jarduera Araudia [AJA] egiteko eredua. [1997] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Kanpokoa

Emakunde. Ikastetxearen hezkidetza-eredua egiteko gida. I tomoa. [1997] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua lantzeko gida. [1997] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Euskadiko Eskola Kontseilua. Necesidades educativas de la sociedad actual. [1997] Esparruak: Hezkuntza sistema
UNESCO. La educación encierra un tesoro [1996] Esparruak: Hezkuntza sistema
EAEko PAT-COP. Autismoa haurtzaroan. Komunikazio arazoak. [1996] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Curriculum-proiektua Hezkuntza Bereziko ikastetxeetan. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Hezkuntza-premia bereziak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Hezkuntza-premia bereziak Lehen Mailako Hezkuntzan. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Lehen Hezkuntzan aniztasunaren trataerari heltzeko orientabideak. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Goi-mailako ikas-gaitasunak dituzten ikasleen hezkuntza. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Educatisme 3. Jokaera-arazoak. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Hezkuntza Ikuskaritza. Ikastetxearen Urteko Plana egiteko gida. [1995] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
CEI-IDC. Educatisme 2. Gizarteko gaitasunak eta elkarreraginak. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Hezkuntza Ikuskaritza. Ikastetxearen Urteko Memoria egiteko gida. [1995] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Euskadiko Eskola Kontseilua. Irakas profesionaltasuna gaur. [1995] Esparruak: Hezkuntza sistema
Gasteizko PAT-COP. Aho hizkuntzaren sustapena Haur Hezkuntzan. [1993] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak

Kanpokoa

Emakunde. Nola landu eta aukeratu hezkidetzako ikasmaterialak. [1993] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Junta de Andalucía. Guía para la elaboración del Proyecto Curricular de Centro. Educación Primaria. [1992] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Junta de Andalucía. Guía para la elaboración del Proyecto Curricular de Centro. Educación Infantil. [1992] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Análisis del programa de formación e implementación de la figura del profesor-consultor. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Tránsito a la vida adulta de jóvenes con necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Primer ciclo de Educación Primaria y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Recursos materiales para alumnos con necesidades educativas especiales ligadas a un déficit motor. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Deficiencia visual y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Retraso mental severo y profundo y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Materiales para la elaboración de adaptaciones curriculares. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Deficiencia motriz y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Autismo y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Rita Jordan & Stuart Powel. Haur autisten behar bereziak curriculumean. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Zalbide, Mikel. Eskola hiztun bila. [1991] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Kanpokoa

Emakunde. Hizkuntzaren erabilera ez sexistarako proposamenak. [1988] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Una escuela comprensiva e integradora. [1988] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Euskal Herriko hezkuntza berezirako egitamua. [1983] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Shennan, Margaret. Europa eskolan. [0000] Esparruak: Europar dimentsioa
Subir