Bilaketaren emaitzak

Bilaketa berria
Eusko Jaurlaritza. Ebazpena, Hezkuntzako Sailburuordearena, zeinak arautzen baitu euskal hezkuntza-administrazioak nola emango dizkien ikastetxe publikoei eta itunpeko ikastetxeei ikasleen aniztasunari erantzuteko behar dituzten baliabideak. [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari arreta emateko programak: eskolatze osagarriko programak. [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Informazio gehiago «euskadi.eus» webgunean ikusi

Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari arreta emateko programak: bidelaguna. [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Informazio gehiago «euskadi.eus» webgunean ikusi

Eusko Jaurlaritza. COVID protokoloak: eskola jarduera eta koronabirusa. [2023] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Ikastetxeetan aerosolengatik SARS-CoV-2 transmititzeko arriskua murrizteko gida

Eusko Jaurlaritza. Curriculumaren norbanako egokitzapenak (CNE) egiteko araudiaren aplikatzea. [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Txantiloia eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari arreta emateko programak: kulturartekotasuna sustatzeko programak eta hizkuntza sendotzeko programak. [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikasleen absentismoaren kudeaketarako jarraibideak (Bizkaia-Gipuzkoa). [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna, Tutoretza orientabidea

Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa

Eusko Jaurlaritza. Ikasleen absentismoaren kudeaketarako jarraibideak (Araba). [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna, Tutoretza orientabidea

Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa

Eusko Jaurlaritza. Lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako jarraibideak: hezkuntza-laguntzako espezialista (HLE), fisioterapiako espezialista, okupazio terapiako espezialista, zeinu-hizkuntzako interprete (ZHI), logopeda, entzumen eta hizkuntzako irakasleak (EHI). [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Material didaktikoei eta curriculuma garatzeko baliabideei laguntzeko programa. [2022] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

euskadi.eus webgunean ikusi

Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari arreta emateko programak: Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak HBSP-PREE. [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Proiektua balioesteko irizpideak

Informazio gehiago «euskadi.eus» webgunean

Eusko Jaurlaritza. HLBPak dituzten ikasleei buruzko informazioa biltzea eta antolatzeari buruzko ebazpena. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan eskola-jazarpen egoeretan jarduteko protokoloaren aplikazioa arautzen duten jarraibideei buruzko ebazpena. [2019] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

0 - I - II - III eranskinak osatzeko orientabideak

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Jarraibideak, hezkuntza-laguntzako berariazko premiak (HLBP) dituzten ikasleei baliabide personal espezifikoak esleitzeko prozedurari buruzkoak. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Dokumentuan aipatutako programa-eredua

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak: autonomia eta irisgarritasuna garatzeko programa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Norbanako curriculum egokitzapenei (NCE) buruzko Hezkuntza Sailburuordearen Argibideak. [2018] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Sarrien egiten diren galderak

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jasarpen eta sexu-abusu egoeretarako. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Eskema zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeei zuzendutako protokoloa, ikasle transei edo genero portaera ez normatiboa dutenei eta haien familiei laguntzeko. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Argibideak, Hezkuntza Berriztapeneko Zuzendariarenak, hezkuntza laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleek errazago ikasteko eta ikasle horien hezkuntza eta gizarte inklusioa errazago gauzatzeko metodologiak erabiltzeari buruzkoak [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Zirkulara: osasun arreta berezia eskola orduentan. [2006] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. 27-04-2023ko Ebazpena, Berritzegune Nagusiko lanpostuen deialdia egiten duena. [2000] Esparruak: Beste batzuk
Subir