Bilaketaren emaitzak

Bilaketa berria
Zuzendarinet. Curriculum-garapenerako dekretu berrien ziriborroak irakurtzeko gida. [2022] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

xx/xxxx Dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma

xx/xxxx Dekretua, Oinarrizko Hezk. curriculuma

xx/xxxx Dekretua, Batxilergoko curriculuma

Zuzendarinet. Guía para lectura de la LOMLOE, ley orgánica de modificación de la LOE [2021] Esparruak: Hezkuntza sistema

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre

Texto de la LOE con modificaciones de LOMLOE

Versión consolidada de la LOE

Berritzegune Nagusia. Jokabide-gainezkatzea dagoenean krisian esku hartzeko protokoloa. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eduardo Pérez. Zuzendaritza-funtzioaren garapena [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Arabako Berritzeguneak. Curriculum-garapenerako dekretuak irakurtzeko gida. [2019] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

237/2015 dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma

236/2015 dekretua, Oinarrizko Hezk. curriculuma

127/2016 dekretua, Batxilergoko curriculuma

Subir