Bilaketaren emaitzak

Bilaketa berria
Eusko Jaurlaritza. Gida-Protokoloa. Adimen-gaitasun handiko ikasleak identifikatzeko [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Protokoloaren bertsio nabigagarria

EHAA. 76/2023 DEKRETUA, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 77/2023DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 75/2023 DEKRETUA, Haur Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 29/2023 DEKRETUA, zuzendaritza-funtzioa eskuratzeari, prestakuntza jasotzeari, hura ebaluatzeari eta aitortzeari (...) buruzkoa. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

LOMLOE. Dirección de los centros públicos

LOMLOE. Órganos colegiados de gobierno

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 2022ko urriaren 28ko EBAZPENA, zuzendaritza eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duena eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta zuzendaritza eginkizuna be [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendaritzagunea web gunean

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-sisteman “komunikazio sistema handigarriak edo/eta ordezkoak” (KSHO) inplementatzeko protokoloa [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Indarkeria matxistaren biktima diren haur, nerabe eta emakumeei arreta emateko ikasteentzako jarraibideak. [2022] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Monografikoa zuzendari.net web gunean

BOE. Resolución de 4 de mayo de 2022, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente. [2022] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Irakasle profila [2022] Esparruak: Hezkuntza sistema

Monografikoa zuzendaritzagunea web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen proiektu digitala egiteko gida [2022] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Ikastetxearen proiektu digitala egiteko txantiloia

SELFIE

Monografikoa zuzendari.net web gunean

BOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

...sobre la dirección

...sobre los órganos colegiados

Monografikoa zuzendari.net webgunean

Eduardo Pérez. Zuzendaritza-funtzioaren garapena [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
EAEko Berritzeguneak. Curriculumaren funtsezko alderdiak DBH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EAEko Berritzeguneak. Curriculumaren funtsezko alderdiak LH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntzia Plana. 2019-2020 ikasturtearen amaiera. [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema

Familientzako orientabideak

HLBPak dituzten ikasleen familientzako orientabideak

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. JARRAIBIDEAK, EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan eskola-jazarpen egoeretan jarduteko protokoloaren aplikazioari buruzkoak. [2019] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

0 - I - II - III eranskinak osatzeko orientabideak

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Arabako Berritzeguneak. Curriculum-garapenerako dekretuak irakurtzeko gida. [2019] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

237/2015 dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma

236/2015 dekretua, Oinarrizko Hezk. curriculuma

127/2016 dekretua, Batxilergoko curriculuma

Eusko Jaurlaritza. Eskola inklusiboa garatzeko esparru-plana 2019-2022. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari erantzuteko plana. Egiteko gida. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Harrera Plana. Ikasle berrien eta haien familien harrera bideratzeko jardunbideak. Ikastetxeetarako gida praktikoa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. EAEko hezkuntza sistemarako II Hezkidetza-Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean 2019-2023. [2019] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea

Monografikoa zuzendari-net web gunean

EHAA. 127/2016 DEKRETUA, Batxilergoko curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

127/2016eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hizkuntza Proiektua egiteko gida. [2016] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jasarpen eta sexu-abusu egoeretarako. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Eskema zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Elkarbizitza Plana egiteko gida. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 237/2015 DEKRETUA, Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Abenduaren 22ko 237/2015 Dekretuaren Eranskina (word formatoan)

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 236/2015 DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua egiteko gida. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, 22/2009 Dekretua aplikatuz lau urterako izendatutako ikasketa-burutzak eta idazkariak ebaluatzeko prozesuari buruzkoa. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-indartzeko banakako plana (HIBP) egiteko orientabideak. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Zuzendaritza Proiektua egiteko gida. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Urteko Plana eta Urteko Memoria egiteko gida. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, 22/2009 Dekretua aplikatuz lau urterako izendatutako zuzendaritzak ebaluatzeko prozesuari buruzkoa. Dimentsioak eta ebaluazio-irizpideak [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Plangintza eskola eremuan. [2010] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta bete-beharrei buruzko 201/2008 DEKRETUA aplikatzeko gida. [2009] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa

Eskema zuzendari.net web gunean

EHAA. 201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Eskema zuzendari.net web gunean

EHAA. AGINDUA, 2005eko maiatzaren 20koa, «Kalitatea Hezkuntzan» izeneko Kalitatea Kudeatzeko Sistema sortu eta horri dagozkion ziurtagiria eta zigilua ezarri dituena [2005] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Campo, Alejandro. Zuzendari bila [2004] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Subir