Bilaketaren emaitzak

Bilaketa berria
EHAA. 17/2023 LEGEA, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzarena. Hezkuntza Legea. [2024] Esparruak: Hezkuntza sistema

monografikoa ikusi

Eusko Jaurlaritza. Gida-Protokoloa. Adimen-gaitasun handiko ikasleak identifikatzeko [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Protokoloaren bertsio nabigagarria

EHAA. 76/2023 DEKRETUA, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 77/2023DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 75/2023 DEKRETUA, Haur Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 29/2023 DEKRETUA, zuzendaritza-funtzioa eskuratzeari, prestakuntza jasotzeari, hura ebaluatzeari eta aitortzeari (...) buruzkoa. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

LOMLOE. Dirección de los centros públicos

LOMLOE. Órganos colegiados de gobierno

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Zuzendaritza Proiektua egiteko laguntza-gida [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendaritzagunea web gunean

EHAA. 2022ko urriaren 28ko EBAZPENA, zuzendaritza eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duena eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta zuzendaritza eginkizuna be [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendaritzagunea web gunean

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-sisteman “komunikazio sistema handigarriak edo/eta ordezkoak” (KSHO) inplementatzeko protokoloa [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Indarkeria matxistaren biktima diren haur, nerabe eta emakumeei arreta emateko ikasteentzako jarraibideak. [2022] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Monografikoa zuzendari.net web gunean

BOE. Resolución de 4 de mayo de 2022, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente. [2022] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Irakasle profila [2022] Esparruak: Hezkuntza sistema

Monografikoa zuzendaritzagunea web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen proiektu digitala egiteko gida [2022] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Ikastetxearen proiektu digitala egiteko txantiloia

SELFIE

Monografikoa zuzendari.net web gunean

BOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

...sobre la dirección

...sobre los órganos colegiados

Monografikoa zuzendari.net webgunean

Eduardo Pérez. Zuzendaritza-funtzioaren garapena [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
EAEko Berritzeguneak. Curriculumaren funtsezko alderdiak DBH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EAEko Berritzeguneak. Curriculumaren funtsezko alderdiak LH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntzia Plana. 2019-2020 ikasturtearen amaiera. [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema

Familientzako orientabideak

HLBPak dituzten ikasleen familientzako orientabideak

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. JARRAIBIDEAK, EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan eskola-jazarpen egoeretan jarduteko protokoloaren aplikazioari buruzkoak. [2019] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

0 - I - II - III eranskinak osatzeko orientabideak

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Arabako Berritzeguneak. Curriculum-garapenerako dekretuak irakurtzeko gida. [2019] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

237/2015 dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma

236/2015 dekretua, Oinarrizko Hezk. curriculuma

127/2016 dekretua, Batxilergoko curriculuma

Eusko Jaurlaritza. Eskola inklusiboa garatzeko esparru-plana 2019-2022. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari erantzuteko plana. Egiteko gida. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Harrera Plana. Ikasle berrien eta haien familien harrera bideratzeko jardunbideak. Ikastetxeetarako gida praktikoa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. EAEko hezkuntza sistemarako II Hezkidetza-Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean 2019-2023. [2019] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea

Monografikoa zuzendari-net web gunean

EHAA. 127/2016 DEKRETUA, Batxilergoko curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

127/2016eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hizkuntza Proiektua egiteko gida. [2016] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jasarpen eta sexu-abusu egoeretarako. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Eskema zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Elkarbizitza Plana egiteko gida. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 237/2015 DEKRETUA, Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Abenduaren 22ko 237/2015 Dekretuaren Eranskina (word formatoan)

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 236/2015 DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua egiteko gida. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, 22/2009 Dekretua aplikatuz lau urterako izendatutako ikasketa-burutzak eta idazkariak ebaluatzeko prozesuari buruzkoa. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-indartzeko banakako plana (HIBP) egiteko orientabideak. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Zuzendaritza Proiektua egiteko gida. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Urteko Plana eta Urteko Memoria egiteko gida. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, 22/2009 Dekretua aplikatuz lau urterako izendatutako zuzendaritzak ebaluatzeko prozesuari buruzkoa. Dimentsioak eta ebaluazio-irizpideak [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Plangintza eskola eremuan. [2010] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta bete-beharrei buruzko 201/2008 DEKRETUA aplikatzeko gida. [2009] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa

Eskema zuzendari.net web gunean

EHAA. 201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Eskema zuzendari.net web gunean

EHAA. AGINDUA, 2005eko maiatzaren 20koa, «Kalitatea Hezkuntzan» izeneko Kalitatea Kudeatzeko Sistema sortu eta horri dagozkion ziurtagiria eta zigilua ezarri dituena [2005] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Campo, Alejandro. Zuzendari bila [2004] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Subir